CorpCast

En lukket platform til intern formidling!

CorpCast – Jeres eget interne Spotify

For yderlige information kontakt følgende:

Maria Modberg +45 5376 5773 maria@tokeroedplus.com
Vibeke Schultz +45 2890 1024 vibeke@tokeroedplus.com